Пазарни проучвания

 

През първото полугодие на 2019 г., бяха издадени разрешения за строеж за РЗП от 788,000 кв.м., а стартира строежът на 454,000 кв.м.

В края на юни 2019 г. средната продажна цена в София е 1,054 евро на кв.м. за нови и 1,086 евро кв.м. за съществуващи жилищни площи, спрямо съответно 955 и 1,077 евро на кв.м в края на 2018 г.

Индексът на достъпност на жилищата се повиши от 167 в края на 2018 г. до 177 в края на второто тримесечие на 2019 г.

 


Свали pdf

Зоната около Paradise Center е най-предпочитана от офис наемателите в София 

През 2019 година екипът на MBL проведе проучване сред 100 компании, които са наематели на клас А и клас Б офис площи в София. Фирмите, до които екипът на MBL се допита, са работодатели на над 22,000 човека и заемат 274,000 кв. м. обща офис площ, 63% от която клас А. Сред тях преобладават международните фирми с 76%, а основен дял заемат представителите на IT и BPO сектора.


Свали pdf

Към третото тримесечие на 2019 г, общият размер на търговски площи в моловете в България възлиза на 845,200 кв.м., от които 424,500 кв.м. в София. Делът на свободните площи спадна от 10.5% на 9.7%. Търговските вериги - Билла, Лидл и Фантастико запазват намеренията си за разширяване с магазини основно в София.


Свали pdf

Общият инвентар на модерните офис площи достигна 2.1 милиона кв.м. Площите в строеж намаляха до 413,000 кв.м. Делът на свободни площи се повиши до 9.5%. Нетното усвояване за третото тримесечие възлезе на 29,700 кв.м., а за периода бяха сключени сделки за 25,900 кв.м. Средните офертни наемни нива остават предимно в диапазона 12-14 евро на кв.м. за офиси клас A, с малки изключения, докато наемите за офиси клас B варират между 8 и 11 евро на кв.м.


Свали pdf

In H1 2019,  122,000 sq. m of industrial space was delivered in Sofia. As a result, the total inventory reached 3.0 million sq. m., of which tenant-occupied space – 975,000 sq. m. The vacancy rate remained stable at 3%. Due to the increasing demand for modern warehouses, space under construction increased to 252,000 sq. m. Prime rents in Sofia range between €5.00 – €6.00 per sq. m in the city and €3.50 – 4.50 per sq. m. in the outskirts.    


Свали pdf

MBL проведе първото по рода си проучване сред собственици и инвеститори на 52 офис сгради в София, представляващи близо 40% от пазара, или 774,000 кв.м. Анализът дава пряк поглед върху бъдещи и настоящи проекти на инвеститорите и техните очаквания за движението на наемите и тенденциите на пазара през 2019 и 2020г.


Свали pdf

Акценти:

 • Обемът на търговски площи е висок - 852,900 кв.м.
 • Процентът на свободни площи през второто тримесечие на 2019 г. спадна рязко до 10.5% . Това се дължи на наетите площи през тримесечието, които преди това бяха заети от Carrefour.
 • Търговските площи на човек от населението:
  • Варна - 347 кв.м.
  • София - 299 кв.м.
  • Стара Загора - 275 кв.м.


Свали pdf

Една трета планират растеж с повече от 25%

MBL проведе проучване сред 100 водещи компании в София, с цел анализиране на бъдещите планове и нужди на бизнеса свързани с работното пространство.

Интервюирани бяха компании представители на различни отрасли включително Информационни Технологии, Аутсорсинг, Фармацевтичен, Банков, Застрахователен, Бизнес Услуги и други. Обемът на наеманата от тях обща офис площ надвишава 270,000 кв. м, а общия им брой служители възлиза над 24,000 души, 7.5% от които чужденци.


Свали pdf

Акценти 

 • Модерните офис площи са 2.06 млн. кв.м. Сградите в процес на строителство се увеличава до 453 000 кв.м .;
 • Процентът на свободни площи спадна до  9.1%;
 • Нетното усвояване през първото тримесечие е 27,000 кв. м. Усвояването на плащи е 20,500 кв.м .;
 • Средните нива на наемните цени са предимно в диапазона от 12.00 - 14.00 евро на кв. м. за офис сгради Клас А, с малки изключения, докато наемите за Клас В варират между 8.00 и 11.00 евро на кв. м.

Свали pdf

Получавайте редовна пазарна информация и новини.