Пазарни проучвания

 

MBL проведе първото по рода си проучване сред собственици и инвеститори на 52 офис сгради в София, представляващи близо 40% от пазара, или 774,000 кв.м. Анализът дава пряк поглед върху бъдещи и настоящи проекти на инвеститорите и техните очаквания за движението на наемите и тенденциите на пазара през 2019 и 2020г.


Свали pdf

Акценти:

 • Обемът на търговски площи е висок - 852,900 кв.м.
 • Процентът на свободни площи през второто тримесечие на 2019 г. спадна рязко до 10.5% . Това се дължи на наетите площи през тримесечието, които преди това бяха заети от Carrefour.
 • Търговските площи на човек от населението:
  • Варна - 347 кв.м.
  • София - 299 кв.м.
  • Стара Загора - 275 кв.м.


Свали pdf

Една трета планират растеж с повече от 25%

MBL проведе проучване сред 100 водещи компании в София, с цел анализиране на бъдещите планове и нужди на бизнеса свързани с работното пространство.

Интервюирани бяха компании представители на различни отрасли включително Информационни Технологии, Аутсорсинг, Фармацевтичен, Банков, Застрахователен, Бизнес Услуги и други. Обемът на наеманата от тях обща офис площ надвишава 270,000 кв. м, а общия им брой служители възлиза над 24,000 души, 7.5% от които чужденци.


Свали pdf

Акценти 

 • Модерните офис площи са 2.06 млн. кв.м. Сградите в процес на строителство се увеличава до 453 000 кв.м .;
 • Процентът на свободни площи спадна до  9.1%;
 • Нетното усвояване през първото тримесечие е 27,000 кв. м. Усвояването на плащи е 20,500 кв.м .;
 • Средните нива на наемните цени са предимно в диапазона от 12.00 - 14.00 евро на кв. м. за офис сгради Клас А, с малки изключения, докато наемите за Клас В варират между 8.00 и 11.00 евро на кв. м.

Свали pdf

Получавайте редовна пазарна информация и новини.