Дизайн и ръководене на проекти

 

Над 72000 кв.м. успешно завършени строителни проекта

В момента менажираме офисни и индустриални проекти за повече от 49000 кв.м.  

40 +
международни клиента

Услуги по проектиране

 

Строително проектиране (вкл. адаптиране на дизайн)

Архитектите имат ключова роля в процеса на проектиране. Екипът на „Ем Би Ел“ носи крайната отговорност не само за имиджа на проекта, но и за неговата ефективност, ергономия и бъдещи финансови показатели. Нашите обширни финансови познания и многофункционални екипи ни позволяват да предлагаме съвременен и ефективен дизайн на офисни, жилищни, хотелски и индустриални сгради.

Търговски интериорен дизайн (офисен, хотелски, за търговия на дребно)

С голям бой успешно завършени проекти за интериорен дизайн, нашият проектантски екип е помогнал на клиентите ни да подобрят своята офисна среда, да оптимизират циркулацията на обитателите и да елиминират недостатъчно усвоените пространства, което на свой ред им помага да задържат и удовлетворят своята ценна работна сила.

Консултиране на концепции, преглед на ефективност на дизайн, подобряване на стойността на активи

Успехът на всеки проект разчита силно на неговата правилна концепция. Нашият проектантски екип извлича голяма полза от широк преглед на пазара на нашите многофункционални екипи. Това ни позволява да консултираме нашите клиенти при формулирането на цялостни и съгласувани проектантски екипи спрямо тяхното бъдещо развитие или анализ на съществуващия им концептуален дизайн, както и препоръчване на подобрения, които ще го направят по-устойчив и ценово ефективен.

ръководене на проекти

Тази услуга позволява на нашите Клиенти да се съсредоточат върху своите основни бизнес операции, като имат надежден партньор, който отговаря за събирането и анализирането на съответната информация, преди да предложи най-подходящото решение.

Управление на строителни проекти и надзор

Ние координираме проекта от началото до завършването му, като гарантираме, че целите му са постигнати и изискванията - изпълнени. Нашият екип Управление на проекти действа като ключова точка и осигурява бързо и професионално изпълнение на проектирането, графика и бюджета. Ние оправляваме търгове и поръчки, наблюдаваме изпълнението и плановото съответствие, подготвяме и ръководим крайното предаване.

Управление на обзавеждане

Тази услуга позволява на нашите клиенти да се съсредоточат върху основния си бизнес, докато ние се грижим, новите им офис площи да се доставят на време, в рамките на бюджета и съгласно техните изисквания и стандарти. Нашият екип управлява графика за изпълнение и бюджета, провежда търгове и възлагане на обществени поръчки, събира и анализира информация, предлагайки оптимален план за действие, като винаги държи клиента информиран и отговорен за всички крайни решения.

Управление на дилапидацията и управление на преместването

Този набор от услуги има за цел да завърши пълния обхват на нашия опит и да покаже добавената стойност на нашия принос към инициативите или клиентите. Управлението на дилапидацията има за цел да възстанови предишно заето пространство по начина, по който е първоначално предадено на наемателя. Управлението на преместването позволява безпроблемно пренасяне в нов офис, или през уикенда, или чрез поетапен процес на преместване.

технически услуги

Тези услуги са предназначени да помогнат на потенциалните купувачи, продавачи или инвеститори, да идентифицира и представи съществуващи ограничения и възможности, за да вземат информирано решение относно възможна сделка или развитие. Те служат като инструмент за намаляване на риска, изразяващ се в процес на поетапно изследване и анализ при сделки за покупка или продажба.

Мониторинг на заемите

Чрез тази услуга ние проверяваме и контролираме сметките и усвояването на всички разходи по проекта, като по този начин предоставяме на нашите клиенти прозрачност на финансовия поток през целия процес на разработване.

Доклад за техническо обследване и проучване на състоянието на сградата

Събирането на изчерпателна информация преди придобиването на актив е от съществено значение. Чрез провеждане на проучване на състоянието на сградата, нашият екип е в способен да идентифицира и провери всички настоящи характеристики на сградата по отношение на архитектурата, структурата, инсталации, здравето и безопасността на структурата, и да предостави описание на общото състояние на съоръжението.

Измервания на площи (BOMA, IPMS)

Измерването на площта е от основно значение при изчисляването на наемната или продажната цена, но често е неясно, тъй като местните стандарти за измерване не отговарят на международните стандарти (BOMA, IPMS). Цялостното измерване на сградата предлага ясно разбиране за нетната площ и процент общи части, което носи яснота и вдъхва доверие на всички бъдещи наематели.

Предварителна оценка на строителна площадка

Бързият избор на подходящи парцели, подходящи за сделка за придобиване на земя, позволява на потенциалните купувачи да се съсредоточат върху минимален брой опции. Чрез нашата услуга за предварителна оценка на парцел ние бързо идентифицираме червените флагове, свързани с парцелите, което оставя достатъчно време за пълен Доклад за техническо обследване за избраните опции.

Технически анализ

Пълният Технически анализ е от съществено значение при идентифицирането на проблеми или ограничения преди сделка за придобиване на земя. Ние събираме и анализираме цялата необходима документация от общини и комунални компании и след това предоставяме на нашите клиенти необходимото съдържание за взимането на информирано решение.

обратно