Пазарни проучвания

 

Нивото на свободните офис площи в София отбеляза петгодишен връх, натискът върху наемните нива продължава.

В края на 2020 обемът на съществуващите площи в клас А офис сгради достигна 2.218 млн., като нововъведените площи през последното тримесечие възлизат на 35,000 кв.м. В резултат, общият брой на нововъведените площи през 2020 достигна 66,000 кв.м., което е 3 пъти по-малко от миналата година (180,000 кв.м.)

Площите в процес на строителство са около 370,000 кв.м., от които 220,000 кв.м. трябва да бъдат въведени в експлоатация до края на 2021, а останалите се очаква да бъдат завършени през 2022.

Поради пазарната ситуация, на този етап не очакваме започването на строителстово на нови офис сгради.


Свали pdf

Бъдещият офис ще бъде по-гъвкав

Отделът офис площи на компания MBL, съвместно със Sterling Serviced Offices Group проведоха проучване сред 100 офис наемателя в София, за да проследят ефекта от COVID-19 върху бизнеса по време на кризата, както и евентуални промени във виждането на наемателите относно офис пространствата.


Свали pdf

Пазарът на офис площи остава сравнително стабилен по време на извънредната обстановка.

Проучването на MBL сред 85 наемодателя на модерни офис сгради в София показа, че въпреки извънредната епидемична обстановка в страната, пазарът на офис площи остава стабилен.

Резултатите от проучването измежду собственици на сгради показва, че само 4 % от анкетираните ще отложат плащане на главница по кредит, а 65% от тях не са склонни да намалят нивото на наема. Това показва, че наемните нива са устойчиви и собствениците на модерни офис пространства не са свръхзадлъжнели. 73% от анкетираните отбелязаха, че най-краткият договор за наем в техните сгради ще бъде за период от 5 години, докато 22% са склонни да приемат 3-годишно споразумение. Що се отнася до промените, поискани от наемателите, 71% от тях искат разсрочване на текущия наем.


Свали pdf

Пандемията COVID-19 влияе върху използването на офис площите и вероятно ще рефлектира върху на начина, по който ще ги проектираме в бъдеще. MBL подготви специален доклад с фокус върху мерките, които наематели и наемодатели трябва да имат предвид при завръщане на служителите по работните им места.

 

 


Свали pdf

Получавайте редовна пазарна информация и новини.