Пазарни проучвания

 

Пазарът на офис площи в София е в начален етап на възстановяване и тепърва очакваме да достигне нивата от преди пандемията, въпреки обема на новосключени сделки през последните месеци.

Несигурността сред ползвателите на офиси продължава, което води до допълнителни фактори, които трябва да се вземат предвид при планирането на нов офис и съответно забавяне в процеса на вземане на решения.

  • През тримесечието бяха сключени сделки за наем за 28,000 кв.м.
  • През последните три месеца бяха завършени и въведени в експлоатация 91,000 кв.м. клас А офисни площи
  • Средните офертни нива на наеми останаха без съществена промяна - при клас А варират между 12 и 14 евро на кв.м, а при клас Б - между 8 и 11 евро на  кв.м.

Свали pdf

Пазарът на офис площи остава сравнително стабилен по време на извънредната обстановка.

Проучването на MBL сред 85 наемодателя на модерни офис сгради в София показа, че въпреки извънредната епидемична обстановка в страната, пазарът на офис площи остава стабилен.

Резултатите от проучването измежду собственици на сгради показва, че само 4 % от анкетираните ще отложат плащане на главница по кредит, а 65% от тях не са склонни да намалят нивото на наема. Това показва, че наемните нива са устойчиви и собствениците на модерни офис пространства не са свръхзадлъжнели. 73% от анкетираните отбелязаха, че най-краткият договор за наем в техните сгради ще бъде за период от 5 години, докато 22% са склонни да приемат 3-годишно споразумение. Що се отнася до промените, поискани от наемателите, 71% от тях искат разсрочване на текущия наем.


Свали pdf

Получавайте редовна пазарна информация и новини.