Пазарни проучвания

 

Пазарът на офис площи остава сравнително стабилен по време на извънредната обстановка.

Проучването на MBL сред 85 наемодателя на модерни офис сгради в София показа, че въпреки извънредната епидемична обстановка в страната, пазарът на офис площи остава стабилен.

Резултатите от проучването измежду собственици на сгради показва, че само 4 % от анкетираните ще отложат плащане на главница по кредит, а 65% от тях не са склонни да намалят нивото на наема. Това показва, че наемните нива са устойчиви и собствениците на модерни офис пространства не са свръхзадлъжнели. 73% от анкетираните отбелязаха, че най-краткият договор за наем в техните сгради ще бъде за период от 5 години, докато 22% са склонни да приемат 3-годишно споразумение. Що се отнася до промените, поискани от наемателите, 71% от тях искат разсрочване на текущия наем.


Свали pdf

Получавайте редовна пазарна информация и новини.