ПАЗАРЪТ НА ОФИС ПЛОЩИ ОТБЕЛЯЗА ЛЕК СПАД ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ

Пазарът на офис площи в София започна активно 2020 г., но впоследствие бе повлиян негативно от разпространението на коронавируса. През първото тримесечие бяха въведени в експлоатация 23,000 кв.м. Нетното усвояване възлезе на 13,000 кв.м., отбелязвайки спад от 31,000 кв.м. спрямо същия период на миналата година. В резултат, делът на свободните офиси остана без промяна - 9.8%.

Предлагането на модерни офис площи в началото на 2020 г. отбеляза ръст – офис площите в съществуващи сгради достигнаха 2.18 млн. кв.м. Нарасна и обемът на площите в строеж до 400,000 кв.м. На този етап не очакваме в близко бъдеще да стартира строителство на нови проекти.

След рекордните за последното десетилетие новонаети офис площи от 150,000 кв.м през 2017 г. и 140,000 кв.м през 2018 г., през 2019 г. нивото спадна до 110,000 кв. м, което беше сигнал за очакван спад през тази година. Сегашната пазарна ситуация допълнително влошава перспективите, забавяйки или спирайки процесите по евентуални сделки. Сключените сделки за първото тримесечие възлизат на 23,000 кв.м. Трудно е да се прогнозира какъв ще бъде крайният обем на търсенето през 2020 г., но със сигурност ще бъде далеч под нивата от предходните 3 години.

Средните наеми останаха без съществена промяна - при клас А офертните нива, с някои изключения, варират между 12 и 14 евро на кв.м, а при клас Б - между 8 и 11 евро на  кв.м. В създалата се обстановка определящо за нивата на наемите както през тази година, така и в по-дългосрочен план, ще бъде реакцията на наемодателите, които активно търсят наематели, предвид очаквания застой и ограниченото търсене.

Сподели:

Получавайте редовна пазарна информация и новини.